Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 44
Tải về
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Lượt xem: 590
Tải về
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 579
Tải về
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
Lượt xem: 483
Tải về
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Lượt xem: 492
Tải về
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
Lượt xem: 539
Tải về
31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
Lượt xem: 596
Tải về
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Lượt xem: 527
Tải về
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 583
Tải về
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định