Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30-NQ/TW 23/11/2022 Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 122
Tải về
32-NQ/BCSĐ 15/02/2022 Nghị quyết Lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2022
Lượt xem: 279
Tải về
31-NQ/BCSĐ 15/02/2022 Nghị quyết Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2022
Lượt xem: 210
Tải về
135/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 210
Tải về
134/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 206
Tải về
129/2020/QH14 13/11/2020 Nghị quyết Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
Lượt xem: 216
Tải về
128/2020/QH14 12/11/2020 Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 240
Tải về
124/2020/QH14 10/11/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 199
Tải về
57/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Ban hành Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 320
Tải về
56/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 342
Tải về
123
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định