Tổng số: 137
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
821/STC-HCSN 24/05/2022 Về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 6
Tải về
763/HD-STC 16/05/2022 HD Thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài sản tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 9
Tải về
657/STC-HCSN 25/04/2022 Về hướng dẫn các thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống dịch
Lượt xem: 18
Tải về
489/STC-NS 31/03/2022 V/v bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 38
Tải về
469/STC-NS 28/03/2022 V/v báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi thực hiện phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19 năm 2021
Lượt xem: 30
Tải về
87/STC-HCSN 17/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2002/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 78
Tải về
76/QĐ-STC 12/04/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính
Lượt xem: 102
Tải về
1432/HD-STC 29/09/2021 Hướng dẫn Lập, giao dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Lượt xem: 130
Tải về
1422/STC-NS 27/09/2021 V/v báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi cho công tác phòng, chống và chi hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 123
Tải về
1271/HD-STC 31/08/2021 Hướng dẫn công tác tài chính đối với việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị cấp huyện
Lượt xem: 133
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định