Tổng số: 183
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
814/STC-HCSN 28/04/2023 V/v thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lại thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt VPHC
Lượt xem: 21
Tải về
2062/STC-CSTHTK 19/10/2023 V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện NĐ 167/2017/NĐ-CP và NĐ 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt hoặc được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý
Lượt xem: 72
Tải về
1968/STC-VP 06/10/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại cơ quan tài chính ở địa phương
Lượt xem: 44
Tải về
1781/STC-NS 11/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 63
Tải về
1688/QĐ-UBND 28/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 48
Tải về
1188/QĐ-UBND 16/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 46
Tải về
1654/STC-NS 23/08/2023 V/v triển khai Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 238
Tải về
38/TB-STC 01/08/2023 Về việc sửa đổi một số nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 97
Tải về
1449/STC-NS 26/07/2023 V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 141
Tải về
1438/HD-STC 25/07/2023 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026
Lượt xem: 138
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định