Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
125/TB-UBND 10/07/2018 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018
Lượt xem: 465
Tải về
1435/ STC-NS 31/07/2017 Về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 532
Tải về
1427/HD-STC 28/07/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Lượt xem: 587
Tải về
1621/QĐ-UBND 20/07/2017 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 545
Tải về
56/2017/NQ-HĐND 10/07/2017 Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên
Lượt xem: 481
Tải về
1531/QĐ-UBND 06/07/2017 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Lượt xem: 486
Tải về
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Lượt xem: 539
Tải về
28/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
Lượt xem: 435
Tải về
27/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
Lượt xem: 177
Tải về
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Lượt xem: 168
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định