Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1544/STC-CSTHTK 20/09/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
Lượt xem: 135
Tải về
1629/STC-CSTHTK 28/10/2021 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 260
Tải về
26/2019/QĐ-UBND 20/08/2019 Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định
Lượt xem: 417
Tải về
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 579
Tải về
1348/STC-QLG&CS 03/07/2018 V/v xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
Lượt xem: 547
Tải về
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Lượt xem: 547
Tải về
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định