Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/2020/QH14 17/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Lượt xem: 101
Tải về
1230-QĐ/TU 15/08/2019 Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Lượt xem: 254
Tải về
43/2018/TT-BTC 07/05/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Lượt xem: 376
Tải về
1012/BC-STC 25/05/2018 Tình hình thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2018
Lượt xem: 421
Tải về
188/STC-QLG&CS 24/01/2018 V/v thực hiện thu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn
Lượt xem: 383
Tải về
15/2017/QĐ-UBND 27/06/2017 Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017
Lượt xem: 387
Tải về
7420/BTC-QLG 06/06/2017 Về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá
Lượt xem: 357
Tải về
45/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 367
Tải về
142/2015/TT-BTC 04/09/2015 Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Lượt xem: 436
Tải về
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định