Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
877/STC-HCSN 31/05/2022 Về thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vị thuốc cổ truyền
Lượt xem: 184
Tải về
03/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 521
Tải về
08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Lượt xem: 524
Tải về
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Lượt xem: 544
Tải về
23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Lượt xem: 516
Tải về
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 520
Tải về
14/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
Lượt xem: 533
Tải về
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Lượt xem: 523
Tải về
05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Lượt xem: 482
Tải về
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Lượt xem: 570
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định