Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
Số ký hiệu văn bản 45/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 05/06/2017
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Điều hành ngân sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd45_2017-quy-dinh-chi-tiet-lap-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-va-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-03-nam.pdf
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định