Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/TB-STC 16/03/2023 TB Về việc ủy quyền quản lý, điều hành xử lý công việc của Giám đốc Sở Tài chính trong thời gian đi công tác
Lượt xem: 15
Tải về
7/TB-STC 13/03/2023 TB Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nội quy, quy chế của Cơ quan
Lượt xem: 17
Tải về
28/QĐ-STC 10/03/2023 QĐ Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 17
Tải về
244/CĐSQG-CSS 05/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Lượt xem: 19
Tải về
390/KH-STC 07/03/2023 KH Khắc phục những chỉ số Cải cách hành chính bị trừ điểm năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 11
Tải về
346/KH-STC 28/02/2023 KH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển đối với cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về
221/KH-STC 09/02/2023 KH Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Tài chính năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
75/KH-STC 10/01/2023 KH Kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Sở Tài chính năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
105/KH-STC 13/01/2023 KH Triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
104/KH-STC 13/01/2023 KH Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 22
Tải về
123456
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định