Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1691/HD-STC 05/11/2021 HD Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về
10/QĐ-STC 22/02/2022 QĐ Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về
192/QĐ-STC 31/12/2021 V/v Công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong công tác năm 2021
Lượt xem: 16
Tải về
473/KH-STC 29/03/2022 KH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển đối với cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về
32-NQ/BCSĐ 15/02/2022 Nghị quyết Lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về
31-NQ/BCSĐ 15/02/2022 Nghị quyết Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2022
Lượt xem: 42
Tải về
2070/KH-STC 04/03/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 40
Tải về
234/KH-ISO 17/02/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc duy trì xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
6/STC-VP 04/01/2022 V/v danh sách cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 77
Tải về
314/TB-STC 31/12/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tài chính từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022
Lượt xem: 70
Tải về
12345
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định