Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/STC-CSTHTK 07/01/2022 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 161
Tải về
1949/STC-CSTHTK 14/12/2021 V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 100
Tải về
958/STC-CSTHTK 12/07/2021 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp
Lượt xem: 151
Tải về
166/QĐ-UBND 19/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 116
Tải về
443/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 156
Tải về
523/STC-QLG&CS 11/05/2020 V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
Lượt xem: 184
Tải về
354/STC-QLG&CS 11/04/2019 Hướng dẫn Xử lý tài sản công theo hình thức điều chuyển tài sản công và thanh lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 576
Tải về
328/STC-QLG&CS 03/04/2019 V/v: báo cáo về xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
Lượt xem: 463
Tải về
12008/BTC-QLCS 02/10/2018 V/v mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
Lượt xem: 1037
Tải về
1526/STC-QLG&CS 20/07/2018 V/v Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất trước khi có phương án tổng thể
Lượt xem: 363
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định