Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2236/QĐ-UBND 09/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Lượt xem: 25
Tải về
10534/BTC-QLCS 02/10/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Lượt xem: 99
Tải về
72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 44
Tải về
23/2023/TT-BTC 25/04/2023 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Lượt xem: 80
Tải về
48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Lượt xem: 70
Tải về
653/STC-CSTHTK 12/04/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15
Lượt xem: 107
Tải về
41/STC-CSTHTK 07/01/2022 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 340
Tải về
1949/STC-CSTHTK 14/12/2021 V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 281
Tải về
958/STC-CSTHTK 12/07/2021 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp
Lượt xem: 317
Tải về
166/QĐ-UBND 19/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 251
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định