Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
763/HD-STC 16/05/2022 HD Thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài sản tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 9
Tải về
1691/HD-STC 05/11/2021 HD Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về
1432/HD-STC 29/09/2021 Hướng dẫn Lập, giao dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Lượt xem: 130
Tải về
1271/HD-STC 31/08/2021 Hướng dẫn công tác tài chính đối với việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị cấp huyện
Lượt xem: 133
Tải về
1433/HD-STC 07/12/2020 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2020
Lượt xem: 65
Tải về
1125/HD-STC 10/08/2021 Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lượt xem: 110
Tải về
1911/HD-STC 10/09/2018 Hướng dẫn Công tác tài chính sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 463
Tải về
1596/STC-QLG&CS 30/07/2018 Hướng dẫn sử dụng tài sản công chưa hết công suất tại cơ quan nhà nước và các tổ chức
Lượt xem: 375
Tải về
1595/STC-QLG&CS 30/07/2018 Hướng dẫn sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; liên doanh liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 420
Tải về
1578/HD-STC 27/07/2018 Hướng dẫn công tác tài chính hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND; Hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy và phòng Nội vụ huyện Vụ Bản; chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy
Lượt xem: 351
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định