Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1844/STC-HCSN 19/09/2023 V/v thực hiện Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 24
Tải về
814/STC-HCSN 28/04/2023 V/v thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lại thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt VPHC
Lượt xem: 21
Tải về
293/TB-UBND 10/11/2023 Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
145/KH-UBND 03/11/2023 Tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 181
Tải về
281/TB-UBND 02/11/2023 Xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 35
Tải về
119/QĐ-STC 20/10/2023 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 của Sở Tài chính năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về
2080/STC-QLG 20/10/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 47
Tải về
2062/STC-CSTHTK 19/10/2023 V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện NĐ 167/2017/NĐ-CP và NĐ 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt hoặc được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý
Lượt xem: 72
Tải về
10534/BTC-QLCS 02/10/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Lượt xem: 99
Tải về
1968/STC-VP 06/10/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại cơ quan tài chính ở địa phương
Lượt xem: 44
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định