Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
459/STC-NS 16/03/2023 V/v sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
416/STC-QLG 13/03/2023 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Đề án, Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 18
Tải về
244/CĐSQG-CSS 05/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Lượt xem: 19
Tải về
383/STC-HCSN 06/03/2022 V/v thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC
Lượt xem: 20
Tải về
376/STC-NS 03/03/2023 V/v cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị kiểm điểm công tác thu tiền sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về
347/STC-NS 28/02/2023 V/v triển khai hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 80/2023/QH15
Lượt xem: 16
Tải về
218/STC-NS 09/02/2023 V/v triển khai Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/20216 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 30
Tải về
172/STC-NS 31/01/2023 V/v triển khai thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
Lượt xem: 29
Tải về
174/STC-NS 31/01/2023 V/v đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Lượt xem: 24
Tải về
151/STC-HCSN 18/01/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 41
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định