Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
821/STC-HCSN 24/05/2022 Về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 6
Tải về
657/STC-HCSN 25/04/2022 Về hướng dẫn các thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống dịch
Lượt xem: 18
Tải về
489/STC-NS 31/03/2022 V/v bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 38
Tải về
473/KH-STC 29/03/2022 KH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển đối với cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về
2070/KH-STC 04/03/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 40
Tải về
234/KH-ISO 17/02/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc duy trì xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
87/STC-HCSN 17/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2002/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 78
Tải về
6/STC-VP 04/01/2022 V/v danh sách cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 77
Tải về
41/STC-CSTHTK 07/01/2022 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 161
Tải về
1949/STC-CSTHTK 14/12/2021 V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 100
Tải về
12345678910
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định