Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2236/QĐ-UBND 09/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Lượt xem: 25
Tải về
1688/QĐ-UBND 28/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 48
Tải về
1188/QĐ-UBND 16/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 46
Tải về
28/QĐ-STC 10/03/2023 QĐ Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 103
Tải về
758/STTTT-TTBCXB 22/07/2022 QĐ về việc ban hành Tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông tin điện tử, "báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí
Lượt xem: 109
Tải về
1400/QĐ-UBND 04/08/2022 QĐ Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022
Lượt xem: 148
Tải về
1356/QĐ-UBND 29/07/2022 QĐ Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
Lượt xem: 146
Tải về
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 QĐ Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 180
Tải về
10/QĐ-STC 22/02/2022 QĐ Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2021
Lượt xem: 184
Tải về
192/QĐ-STC 31/12/2021 V/v Công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong công tác năm 2021
Lượt xem: 146
Tải về
123456
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định