Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/QĐ-STC 22/02/2022 QĐ Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về
192/QĐ-STC 31/12/2021 V/v Công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong công tác năm 2021
Lượt xem: 16
Tải về
76/QĐ-STC 12/04/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài chính
Lượt xem: 102
Tải về
1856/QĐ-UBND 27/08/2021 Quyết định Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài chính
Lượt xem: 135
Tải về
132/QĐ-STC 20/08/2021 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 142
Tải về
1766/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Lượt xem: 144
Tải về
44/QĐ-STC 16/03/2021 Quyết định về việc phân bổ biên chế hành chính năm 2021 của Sở Tài chính
Lượt xem: 111
Tải về
70/QĐ-STC 26/06/2020 Quyết định về việc phân bổ biên chế hành chính 2020 của Sở Tài chính
Lượt xem: 52
Tải về
149/QĐ-STC 22/12/2020 Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức
Lượt xem: 62
Tải về
1562/QĐ-STC 15/08/2017 Quyết định V/v ban hành Nội quy cơ quan của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 43
Tải về
12345
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định