DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2023biểu số 02129/QĐ-STC14/11/2023
2Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2023Biếu số 02123/QĐ-STC23/10/2023
3Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2023Biểu số 0488/QĐ-STC23/10/2023
4Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2023 UBND tỉnh Nam Định2023Biểu 59, 60, 61/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC260/TB-UBND16/10/2023
5Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 20232023Biểu số 03 Thông tư số 61/2017/TT-BTC68/TB-STC09/10/2023
6Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh Nam Định202359/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC172/TB-UBND11/07/2023
7Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính2023Biểu số 03 Thông tư số 61/2017/TT-BTC33/TB-STC07/07/2023
8Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2023202359/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK/NSNN71/TB-UBND10/04/2023
9Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 20232023Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC16/TB-STC07/04/2023
10Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV, 6 tháng cuối năm 20222023Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC2/TB-STC16/01/2023
11Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20222023Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC3/TB-STC16/01/2023
12Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 20222023Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN07/TB-UBND10/01/2023
13Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022QĐ 177/QĐ-STC 177/QĐ-STC30/12/2022
14Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022QĐ 176/QĐ-STC30/12/202230/12/2022
15Bản ngân sách dành cho công dân, Dự toán ngân sách nhà nước năm 20232022Biểu mẫuBiểu đồ 26/12/2022
16Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu số 01, 02 , 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18QĐ 2370/QĐ-UBND19/12/2022
17Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20212022Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo QĐ số 2372/QĐ-UBND QĐ số 2372/QĐ-UBND ngày 19/12/202219/12/2022
18Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu 01 - 22107/NQ-HĐND09/12/2022
19Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu 01 - 3525/TTr-UBND28/11/2022
20Công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022Biếu số 4 Thông tư 90/2018/TT-BTC123/QĐ-STC03/11/2022
12345
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định