Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
314/TB-STC 31/12/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tài chính từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022
Lượt xem: 70
Tải về
218/TB-STC 01/10/2021 Thông báo Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 150
Tải về
10/TB-STC 25/01/2021 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 145
Tải về
09/TB-STC 25/01/2021 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Phạm Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 172
Tải về
08/TB-STC 22/01/2021 Về việc ủy quyền quản lý, điều hành, xử lý công việc của Giám đốc Sở Tài chính trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 124
Tải về
252/TB-STC 09/12/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Thành Trung, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 241
Tải về
230/TB-STC 03/10/2019 Về việc thứ hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh
Lượt xem: 330
Tải về
125/TB-UBND 10/07/2018 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018
Lượt xem: 353
Tải về
880/TB-STC 09/05/2018 Thông báo về việc thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 11/CT-UBND và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Lượt xem: 406
Tải về
117/STC-VP 18/01/2017 Thông báo về việc thay đổi thời gian hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực tài chính, kế toán
Lượt xem: 370
Tải về
12
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định