Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
69/TB-STC 11/10/2023 Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
38/TB-STC 01/08/2023 Về việc sửa đổi một số nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 97
Tải về
36/TB-STC 25/07/2023 Về việc điều hành công việc của Thanh tra Sở Tài chính
Lượt xem: 110
Tải về
30/TB-STC 09/06/2023 Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức
Lượt xem: 123
Tải về
10/TB-STC 16/03/2023 TB Về việc ủy quyền quản lý, điều hành xử lý công việc của Giám đốc Sở Tài chính trong thời gian đi công tác
Lượt xem: 117
Tải về
7/TB-STC 13/03/2023 TB Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nội quy, quy chế của Cơ quan
Lượt xem: 103
Tải về
169/TB-STC 30/12/2022 TB Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tài chính từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023
Lượt xem: 98
Tải về
168/TB-STC 30/12/2022 TB Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 116
Tải về
140/TB-STC 04/10/2022 TB Về việc bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 143
Tải về
78/TB-STC 10/06/2022 Thông báo Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 194
Tải về
123
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định