V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 1629/STC-CSTHTK
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tiêu chuẩn, định mức
Người ký duyệt Phạm Vân Anh
Tài liệu đính kèm cv-de-nghi-cac-don-vi-gop-y.pdf
dt-qd-dien-tich-chuyen-dung.pdf
pl-kem-qd-dien-tich-chuyen-dung.pdf
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định