HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026
Số ký hiệu văn bản 1438/HD-STC
Ngày ban hành 25/07/2023
Ngày hiệu lực 25/07/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Phạm Thành Trung
Tài liệu đính kèm HuongdanXDDT-2024-cuoi.pdf
Bieu-mau-du-toan-2024-khoi-tinh-chuyen-phong-NS-1-.xlsx
Bieu-mau-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-3-nam-2024-2026-khoi-tinh.docx
Bieu-mau-khoi-huyen_1800-cuoi.xls
Bieu-mau-luong-khoi-huyen-1800-cc.pdf
HuongdanXDDT-2024-khoi-huyen-chuan.pdf
HuongdanXDDT-2024-khoi-huyen-chuan.xls
MAU-BIEU-DU-TOAN-KHOI-TINH.pdf
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định