Hướng đến mục tiêu tỉnh nông thôn mới nâng cao
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, liên tục và thường xuyên nên các cấp, ngành và các địa phương đang quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy nội lực nỗ lực, thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.
anh tin bai
Nông thôn mới xóm 16, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường). 

Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là sự vào cuộc của người dân và toàn xã hội nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; tham mưu tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và chỉ đạo triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo nguồn lực tại chỗ thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao. Các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đều có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và Chương trình OCOP năm 2021. Các huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Huyện Hải Hậu tập trung thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Các xã, thị trấn tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2021; tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, xóm, thôn, tổ dân phố NTM kiểu mẫu… Nhờ đó trong năm 2021, toàn tỉnh có 65 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; trong đó, huyện Nam Trực 8 xã, Vụ Bản 7 xã, Trực Ninh 10 xã, Ý Yên 5 xã, Xuân Trường 5 xã, Giao Thủy 5 xã, Mỹ Lộc 2 xã, Hải Hậu 17 xã và Nghĩa Hưng 6 xã. Đã có 357 thôn, xóm, tổ dân phố đã được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng huyện Hải Hậu có 133 xóm, tổ dân phố đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Như vậy đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 106/204 (chiếm 51%) số xã, thị trấn đạt chuẩn xã NTM nâng cao… Tuy nhiên, phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu chưa đồng đều giữa các địa phương, tiến độ thực hiện chương trình ở một số xã, thị trấn còn chậm. Kết quả huy động nguồn lực, kinh phí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở một số nơi còn hạn chế. Công tác bảo vệ môi trường, tiến độ thi công các hạng mục công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số địa phương chưa thực sự bền vững. 

Mục tiêu chương trình xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu; có 300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có ít nhất 60 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương theo điều kiện thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; trong đó đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ phụ trách xã; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố thực hiện. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, xã rà soát, đánh giá mức đạt, khả năng hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để lập kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện. Trước mắt, Trung ương chỉ đạo trong năm 2022 vẫn áp dụng Bộ tiêu chí của giai đoạn 2016-2020, vì vậy, các huyện, thành phố sớm phân loại, lựa chọn và tập trung chỉ đạo hỗ trợ các địa phương có đủ điều kiện phấn đấu về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2022. Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ xã hội, nguồn vốn lồng ghép để thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đạt mục tiêu đề ra. Tích cực triển khai đồng bộ Chương trình OCOP để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hình thành sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Hiện nay, phong trào xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến thôn, xóm sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết là nền tảng quan trọng để tỉnh ta xây dựng thành công tỉnh NTM nâng cao trong thời gian tới./.

(Theo baonamdinh.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 9 963
  • Tất cả: 1160396
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định