Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2949/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức người lao động trong ngành Tài chính về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập
Bộ Tài chính học tập và làm theo lời Bác.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai phong trào này còn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy toàn ngành Tài chính học tập và tự học tập suốt đời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai phong trào thi đua. Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác học tập và tự học tập nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập và tự học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập và tự học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện học tập và tự học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị toàn ngành thi đua đẩy mạnh Phong trào học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xuyên suốt trong đơn vị và xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và tự học tập như: "Tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong"; xây dựng văn hóa học tập và tự học tập cho đội ngũ công chức, viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Toàn ngành Tài chính thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tập thể, công chức, viên chức người lao động ngành Tài chính trong việc thúc đẩy học tập và tự học tập suốt đời, hoàn thành các mục tiêu của đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"./.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện làm 2 giai đoạn, bao gồm:

Giai đoạn 1 (từ 2023-2025), các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tại cấp cơ sở và cấp Bộ vào năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 (từ 2026-2030), sau khi sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và tổng kết vào năm 2030 theo hướng dẫn.

 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang