Đẩy nhanh sắp xếp các quỹ tài chính ngoài ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính, thời gian tới, sẽ đẩy mạnh rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Cụ thể, bộ sẽ xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu, cũng như tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ này.

Hiện chỉ còn 9 quỹ tài chính ngoài ngân sách có quy mô lớn

Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phát triển mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các quỹ này hoạt động không vì lợi nhuận, tập trung chủ yếu vào các đối tượng yếu thế trong xã hội, hoặc các mục tiêu mang tính kỳ vọng trong tương lai.

Đẩy nhanh sắp xếp các quỹ tài chính ngoài ngân sách
Nhiều Quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động hiệu quả, góp phần giảm áp lực chi tiêu từ ngân sách cho một số hoạt động.

Thực hiện quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các nghị quyết của Quốc hội, hàng năm, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan quản lý quỹ do trung ương quản lý, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội trong tài liệu về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm về tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động và tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, dự kiến kế hoạch tài chính năm sau của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương tập trung thực hiện rà soát, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ. Đồng thời, cơ quan quản lý đẩy nhanh hoàn thiện căn cứ pháp lý, sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động, sáp nhập, giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Các bộ, cơ quan trung ương cũng đã chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ thuộc phạm vi quản lý; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động, hoặc giải thể đối với các quỹ không hiệu quả, không, hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với NSNN.

9 quỹ có thu chi lớn

Quỹ có thu chi lớn: Quỹ bảo hiểm xã hội; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quỹ bảo hiểm y tế; Quỹ tích lũy trả nợ; Quỹ dịch vụ viễn thông công ích; Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Trong năm 2023, không có quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của trung ương quản lý được thành lập mới, thực hiện giải thể, sáp nhập.

Tại thời điểm cuối năm 2023, có 22 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do các bộ, cơ quan trung ương thành lập hoặc được giao quản lý, trong đó: 20 quỹ đã đi vào hoạt động (có 9 quỹ quy mô vốn, nguồn thu và nhiệm vụ chi lớn, các quỹ còn lại quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp).

Từ năm 2017 (năm Luật NSNN 2015 có hiệu lực) đến nay, đã quyết định thành lập mới 3 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý, đang xây dựng, hoàn thiện các thủ tục để thành lập 1 quỹ (Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản); giải thể, sáp nhập được 6 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Quản chặt để sử dụng quỹ hiệu quả, đúng mục tiêu

Thời gian qua, một số quỹ tài chính đã góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động, tập trung thêm được các nguồn lực tài chính thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như từng địa phương; giảm bớt gánh nặng cho NSNN.

Chi cho bảo vệ môi trường năm sau cao hơn năm trước
Quỹ bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ môi trường xanh, sạch.

Trên thực tế, việc tồn tại một số quỹ là vô cùng cần thiết. Một số quỹ đã hỗ trợ NSNN đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đột xuất như chi khắc phục thiên tai bão lụt, hạn hán…

Các quỹ dự phòng, dự trữ, phòng, chống thiên tai trong thời gian qua đã đảm nhiệm khá tốt vai trò, nhiệm vụ cung cấp nguồn lực tài chính lớn, kịp thời bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất cho người dân.

Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ hơn, thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực cán bộ nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các quỹ này, trên cơ sở thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công khai trong xây dựng; thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật có liên quan./.

Giải thể, sáp nhập được 6 quỹ

20 quỹ đang hoạt động, gồm: Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ tích lũy trả nợ, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ phòng chống tội phạm trung ương, Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Giải thể, sáp nhập được 6 quỹ, gồm: Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế, Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang