Sẽ sửa quy định định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
(TBTCO) - Liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá vướng mắc và đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, dự kiến vào năm 2023.

Sửa quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá vướng mắc và đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, dự kiến vào năm 2023.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, theo Bộ Tài chính, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017. Hiện nay Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Sẽ sửa quy định định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Ảnh: Minh họa.

Tuy nhiên, qua phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề nghị sửa đổi khoản 5 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP.

Về việc này, Bộ Tài chính đang dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 5/8/2022, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung.

Đối với các nội dung khác liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp, đánh giá vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, dự kiến vào năm 2023.

Bất cập về tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị

Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được các ý kiến chính thức của bộ, ngành, địa phương về vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, một số bộ, cơ quan có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sẽ sửa quy định định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phải thực hiện theo đúng quy định. Ảnh: TL

Cụ thể như sau: Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Phụ lục kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 thì có trường hợp theo thiết kế cũ (phòng bé) phòng có 1 - 2 người/1 phòng thì được bố trí 1 máy in, điều này dẫn đến một phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 9 người có thể có 3 máy in là chưa phù hợp, có thể dẫn đến chênh lệch lớn tiêu chuẩn, định mức giữa các phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với quy định mức giá mua máy tính để bàn và máy tính xách tay, hiện nay chưa quy định rõ mức giá bao gồm bản quyền sử dụng hệ điều hành và phần mềm ứng dụng văn phòng cơ bản của máy vi tính...

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Trường hợp phát sinh các vấn đề vướng mắc, bất cập, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị./.

Cần có tổng kết, đánh giá về thực hiện định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bộ Tài chính sẽ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang