Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung giúp nâng cao việc quản lý, sử dụng ô tô công
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (NĐ 72) của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được xây dựng và ban hành nhằm giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra khi triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (NĐ 04) cũng quy định về nội dung này trước đó; cũng như để góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV: Xin ông cho biết một số quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 72 so với NĐ 04 trước đây?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Về phân loại xe ô tô, NĐ 72 vẫn sử dụng cách phân loại như tại NĐ 04 là chia ô tô công thành 4 nhóm là: xe phục vụ chức danh (PVCD), xe phục vụ công tác chung (PVCTC), xe chuyên dùng (CD) và xe phục vụ lễ tân nhà nước (PVLTNN).

Tuy nhiên, cách phân loại giữa xe PVCTC và xe CD có sự khác nhau. Theo đó, 2 loại xe (xe ô tô bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết và xe ô tô khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) trước đây được xếp vào loại xe CD, thì tại NĐ 72 được chuyển sang xe PVCTC để tính định mức chung về xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do vậy, danh mục xe CD sẽ giảm 2 loại như vậy và chỉ còn 5 loại.

Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung giúp nâng cao việc quản lý, sử dụng ô tô công
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Về xe PVCD, các chức danh được sử dụng ô tô phục vụ công tác được căn cứ toàn bộ vào danh mục chức danh, chức vụ theo Kết luận số 35-KL/TW (KL 35) của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Theo đó, chia các chức danh, chức vụ thành 4 nhóm để quy định tiêu chuẩn, định mức (TCĐM).

Ngoài việc kế thừa những nội dung còn phù hợp của NĐ 04, NĐ 72 đã sửa đổi, bổ sung thêm nhiều quy định giúp khắc phục những vấn đề bất cập, nảy sinh trong thời gian vừa qua, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng đối với xe ô tô công cũng như tăng cường việc phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương gắn với việc kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng và của các cơ quan quản lý cấp trên.

Theo danh mục này có các chức danh được giữ nguyên so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có chức danh có sự thay đổi về mặt cấp bậc. Đơn cử như trước đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm tương với thứ trưởng thì hiện nay được xếp vào nhóm tổng cục trưởng và tương đương. Hoặc phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch mặt trận tổ quốc của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trước đây xếp vào nhóm tương với thứ trưởng thì hiện nay được xếp vào nhóm tương đương với phó tổng cục trưởng…

Đối với xe PVCD cũng có sự điều chỉnh về giá mua xe cho phù hợp với giá xe trên thị trường trong điều kiện hiện nay, bởi giá xe theo quy định cũ đã duy trì từ năm 2010 đến nay. Hơn nữa, hiện nay, với việc phát triển giao thông cũng như thị trường phân phối đối với xe ô tô cũng đã khác rất nhiều so với quy định trước đây.

Đối với xe PVCTC cũng có nhiều đổi mới. Trước hết về đối tượng được sử dụng xe. Trước đây quy định đối tượng được sử dụng xe PVCTC căn cứ vào hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh đó. Tuy nhiên, hiện nay theo tiến trình cải cách chế độ tiền lương, các phụ cấp chức vụ không còn phù hợp nữa.

Do vậy, tại NĐ 72 có quy định thành các nhóm chức danh, chức vụ được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung căn cứ vào danh mục chức danh, chức vụ quy định tại KL số 35. Theo đó, sẽ có nhóm chức danh, chức vụ là phó tổng cục trưởng và tương đương, vụ trưởng và tương đương, phó vụ trưởng và tương được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo KL số 35. Trong mỗi nhóm chức danh, chức vụ đó có những danh mục cụ thể ban hành kèm theo KL số 35.

Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung giúp nâng cao việc quản lý, sử dụng ô tô công
Ảnh minh họa

Đối với xe CD, NĐ 72 cũng đưa ra quy định giao trách nhiệm cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh quyết định chủng loại, số lượng và mức giá cụ thể đối với xe phục vụ công tác của bộ, ngành và địa phương mình.

PV: Ông có thể cho biết những chính sách này tác động như thế nào trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô công hiện nay?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Việc chuyển 2 loại xe (xe ô tô bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết và xe ô tô khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) sang xe PVCTC sẽ góp phần tối ưu hóa mục đích sử dụng, tần suất sử dụng, hiệu qảu sử dụng xe ô tô công; đồng thời bảo đảm tính kiểm soát tốt hơn về số lượng xe ô tô công.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vừa có thể sử dụng các xe này thường xuyên để phục vụ công tác chung, vừa có thể sử dụng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù phát sinh. Do đó giải quyết được tình trạng thiếu xe, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.

Bên cạnh đó, NĐ 72 đã quy định chỉ những xe đủ điều kiện thanh lý mới được thay thế. Đồng thời, việc thực hiện thay thế xe ô tô còn tùy thuộc vào khả năng bố trí ngân sách của từng bộ, ngành, địa phương và nguồn kinh phí tự chủ của các đơn vị không được ngân sách nhà nước cấp/bố trí kinh phí.

Đặc biệt, với quy định về giá mua xe tại NĐ 72 sẽ đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể mua xe ô tô với chất lượng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu công tác nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức và đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, việc bổ sung đối tượng là các hội đặc thù không phát sinh tăng số xe ô tô hiện có nhưng lại tạo được cơ sở pháp lý để các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ nếu phát sinh.

PV: Hiện có sự điều chỉnh về cấp bậc của các chức vụ, chức danh trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, trong khi đó, nhiều quy định khác của Nhà nước liên quan tới hệ thống chức danh, chức vụ chưa được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Vậy NĐ 72 đã giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Tại KL 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở có sự sắp xếp lại để bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ các giai đoạn mới. Việc xác định các chức danh được sử dụng xe ô tô công tại NĐ 72 đã quán triệt, cụ thể hóa KL 35, đảm bảo đồng bộ với bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương.

Ví dụ như đối với các trường hợp là các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo quy định tại NĐ 04, nay không còn trong danh mục tương ứng ở NĐ 72 và KL 35 thì các chức danh đó được tiếp tục sử dụng xe PVCD để tiếp tục phục vụ công tác.

Một số chức danh, chức vụ không nêu cụ thể trong NĐ 72 và trong KL 35 nhưng có hệ số phụ cấp chức vụ tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của các chức danh được nêu trong NĐ 72 và KL 35 thì được sử dụng xe PVCTC tương ứng. Ví dụ đại biểu quốc hội chuyên trách tiếp tục được sử dụng xe PVCTC bởi vì có hệ số phụ cấp tương đương với phó tổng cục trưởng hoặc tương đương với vụ trưởng.

Còn đối với xe PVCD, các chức danh như Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh… được tiếp tục sử dụng xe ô tô chức danh để phục vụ công tác của mình.

Ngoài ra trong NĐ 72 cũng quy định, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà quy định các chức danh, chức vụ khác được xếp tương đương với chức danh, chức vụ nào theo KL 35 và NĐ 72 đương nhiên được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tương đương với chức danh, chức vụ đã nêu cụ thể trong NĐ 72 và KL 35 .

Với các quy định xử lý chuyển tiếp nêu trên đã đảm bảo chế độ sử dụng xe ô tô cho các chức danh được quy định tại NĐ 04 nhưng chưa được cụ thể hóa trong các điều luật riêng biệt hướng dẫn KL số 35 vẫn tiếp tục được hưởng các chính sách đang có.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bộ Tài chính vừa nhận được văn bản số 95/ĐĐBQH-CTQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bộ Tài chính cho biết, là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Vì vậy, ngày 2/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 10534/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ; ngành; địa phương; đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức thực hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Bộ Tài chính cũng hướng dẫn xử lý, thanh lý ô tô dôi dư và các nhiệm vụ khác quy định tại NĐ 72. Trong đó, Bộ Tài chính lưu ý một số nội dung sau:

Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh theo đúng đối tượng quy định tại số thứ tự I, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và quy định tại các Điều 4,5,6,7 của NĐ 72.

Đối với những chức danh không nằm trong danh mục như trên đã được trang bị xe ô tô chức danh theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 NĐ 72.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung: Đối tượng được sử dụng loại xe này được xác định theo quy định tại số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mực chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 NĐ 72.

Đối với các chức danh hiện hành không có trong danh mục nêu trên mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phục cấp chức vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 NĐ 72 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 NĐ 72.

 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang