Hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành tài chính ở đơn vị sự nghiệp công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Dự thảo thông tư nêu rõ: Thông tư áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ đơn vị vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành tài chính ở đơn vị sự nghiệp công
Ảnh minh họa.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức được quy định như sau: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).

Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại khoản Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính được quy định tại thông tư này.

Thông tư cũng quy định bản mô tả công việc của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bản mô tả công việc của vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính. Khung cấp độ của từng nhóm năng lực tại bản mô tả vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Việc xác định cơ cấu viên chức chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Đối với viên chức lãnh đạo quản lý hiện đang hưởng lương theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Viên chức hiện đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thì tiếp tục giữ hạng, ngạch viên chức và bậc lương hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định./.

 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang