Bộ Tài chính tổ chức tập huấn cập nhật tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa thực hiện xong dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công”. Đây là dự án đáp ứng yêu cầu của công tác kế toán tài sản công, giúp các bộ, ngành, địa phương nắm chắc nguồn lực của Nhà nước để có kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

anh tin bai

Đội ngũ kỹ thuật đang hỗ trợ các lớp đào tạo nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước năm 2009 đã cập nhật 4 nhóm tài sản gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản khác có giá trị trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản, theo quy định của Luật Quản lý tài sản nhà nước năm 2008.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, để Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công có đầy đủ thông tin về tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, trên cơ sở kết quả xây dựng và vận hành CSDLQG về tài sản nhà nước từ năm 2009 đến nay, Bộ Tài chính đã quyết định nâng cấp CSDLQG về tài sản công để ngoài việc cập nhật 4 nhóm tài sản như trên còn để quản lý tất cả các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị). Phần mềm sẽ tích hợp toàn bộ số liệu tài sản từ Phần mềm quản lý tài sản nhà nước (4.0); đồng thời xây dựng mới phân hệ quản lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân để cập nhật vào hệ thống CSDLQG về tài sản công.

Đối với các nhóm tài sản hạ tầng (đường bộ, công trình nước sạch, đường sắt, đường thủy, hàng không...) hiện được quản lý bởi các phần mềm khác nhau, CSDLQG về tài sản công sẽ xây dựng giao thức để nhận dữ liệu tài sản từ các bộ, ngành, địa phương. Các tài sản này sẽ được đồng bộ thông tin vào hệ thống CSDLQG về tài sản công để các bộ, ngành, địa phương quản lý thông tin tập trung, thống nhất và khai thác thông tin tài sản công trong phạm vi quản lý của mình, phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, việc nâng cấp CSDLQG về tài sản công còn để đáp ứng mục tiêu xây dựng kho dữ liệu tài sản và ứng dụng khai thác dữ liệu tài sản: Hệ thống kho dữ liệu tài sản và ứng dụng khai thác dữ liệu tài sản cho phép thực hiện thu thập và kết xuất các báo cáo về dữ liệu tài sản từ các phần mềm (Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Quản lý tài sản nhà nước, Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

Để các lớp tập huấn có được kết quả tốt và để các bộ, ngành, địa phương thuần thục trong việc nhập số liệu và khai thác số liệu từ CSDLQG về tài sản công, Cục Quản lý công sản yêu cầu ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo, sở tài chính cần báo cáo UBND có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu tại các phần mềm về quản lý tài sản nhà nước đã được Bộ Tài chính chuyển đổi, đồng bộ vào hệ thống kho dữ liệu.

Đồng thời, xác nhận dữ liệu chuyển đổi (lần đầu) thông qua công cụ từ các phần mềm nghiệp vụ về hệ thống kho CSDLQG về tài sản công; thực hiện cập nhật các biến động mới về tài sản sau ngày chuyển đổi dữ liệu vào phần mềm; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong hệ thống CSDLQG về tài sản công của địa phương./.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 3 527
  • Tất cả: 1130590
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định