10 lĩnh vực công chức tài chính ở địa phương phải chuyển đổi vị trí công tác
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính ở địa phương.

Thông tư này khi được ban hành sẽ áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyển quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

10 lĩnh vực công chức tài chính ở địa phương phải chuyển đổi vị trí công tác
Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính ở địa phương sẽ định kỳ chuyển đổi vị trí.

Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định như sau: Các đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong đơn vị.

Thông tư cũng nêu rõ, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức. Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Định kỳ hàng năm, người đứng đầu đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.

Việc rà soát, xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện trong quý I hằng năm. Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong đơn vị giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các đơn vị trong phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác cán bộ
Ảnh: Minh họa.

Dự thảo thông tư cũng quy định rõ chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp sau: người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; người đi đại diện chế độ ngoại giao, chế độ phu nhân, phu quân; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Danh mục vị trí công tác thuộc 10 lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi cũng được quy định cụ thể như sau: phân bổ ngân sách; kế toán; mua sắm công; quản lý các đối tượng nộp thuế; thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ; kiểm hóa hàng xuất nhập khẩu; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật NSNN; thẩm định, định giá trong đấu giá; cấp phải tiền, hàng thuộc kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia; bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất./.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ 2 - 5 năm

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo quy định không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang