Sở Tài chính Nam Định tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 31/10/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định".

Sáng ngày 31/10/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định". Đồng chí Phạm Thành Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí Thư Đảng bộ - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có: Các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, Thường trực Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ và lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trong Sở cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính Nam Định.

Thời gian qua  Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp, ...những kết quả đạt được trong công tác cải cách tài chính công đã góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả NSNN, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý được các vấn đề cấp bách về thiên tai dịch bệnh và đẩy mạnh hội nhập kinh tế....Song, bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công của tỉnh còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra, bị trừ nhiều điểm trong lĩnh vực này. Báo cáo cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cải cách tài chính công thời gian tới:

anh tin bai

Thứ nhất, tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp quản lý dự án đầu tư công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ thu chi ngân sách; chủ động sử dụng dự phòng, các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định; đảm bảo ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ chính sách...

Tham mưu với HĐND, UBND tỉnh về dự toán chi hoạt động năm 2024 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý, xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 NQ/TW, quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Thông tư số 56/2022/TT-BTC. Trong đó: các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023; các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023 (trừ dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo). Dự toán chi hoạt động năm 2025 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý, tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2024.

Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo quy định.

Thứ ba, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo của UBND tỉnh.

Thứ , triển khai Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhằm thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm toán còn phải thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách nhà nước./. 


Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 901
  • Trong tuần: 8 518
  • Tất cả: 1416128
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định