Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2731/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
Thực hiện việc đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chínhBộ Tài chính giữ vững vị thế top đầu về cải cách hành chính

Theo đó, Bộ Tài chính xác định mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, Bộ Tài chính số trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Đẩy mạnh CCHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa. Ảnh: TL.

Việc lên kế hoạch CCHC cho cả năm nhằm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.

Những năm qua, Bộ Tài chính luôn đứng trong top đầu các bộ, ngành về chỉ số CCHC, do đó, việc lên kế hoạch này cũng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.

Ngoài ra, xây dựng và hoàn thiện Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua các công cụ số hóa, góp phần đổi mới phương thức làm việc; xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy CCHC trong lĩnh vực tài chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong ngành Tài chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai nhiệm vụ CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo hiệu quả, ban hành trước ngày 25/1/2023./.

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

Bộ Tài chính đặt mục tiêu xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.

(Theo ThoibaoTaichinh.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 10 473
  • Tất cả: 1327552
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định