DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2022202259/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN108TB-UBND12/04/2022
2Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2022 2022Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC45/TB-STC08/04/2022
3Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 20212022Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC20/TB-STC17/02/2022
4Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài chính2022Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC7/TB-STC14/01/2022
5Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021QĐ 189/QĐ-STC189/QĐ-STC30/12/2021
6Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 20202021Biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09 kèm theo QĐ 2761/QĐ-UBND ngày 16/12/2021QĐ 2761/QĐ-UBND16/12/2021
7Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20222021Biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18 kèm theo QĐ 2762/QĐ-UBND ngày 16/12/2021QĐ 2762/QĐ-UBND16/12/2021
8Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021QĐ 180/QĐ-STC180/QĐ-STC15/12/2021
9Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021QĐ 181/QĐ-STC181/QĐ-STC15/12/2021
10Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định 2021QĐ 159/QĐ-STC159/QĐ-STC02/11/2021
11Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN 196/TB-UBND12/10/2021
12Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 20212021Biếu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC219/TB-STC08/10/2021
13Công bố Công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính2021 Biếu số 4 Thông tư 90/2018/TT-BTC150/QĐ-STC24/09/2021
14Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN120/TB-UBND12/07/2021
15Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC144/TB-STC07/07/2021
16Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 2 Thông tư 61/2017/TT-BTCQĐ số 85/QĐ-STC26/04/2021
17Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN53/TB-UBND09/04/2021
18Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC60/TB-STC07/04/2021
19Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC26a/TB-STC08/02/2021
20Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC02/TB-STC08/01/2021
1234
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định