DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2023QĐ 177/QĐ-STC 177/QĐ-STC30/12/2023
2Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV, 6 tháng cuối năm 20222023Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC2/TB-STC16/01/2023
3Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20222023Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC3/TB-STC16/01/2023
4Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 20222023Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN07/TB-UBND10/01/2023
5Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022QĐ 176/QĐ-STC30/12/202230/12/2022
6Bản ngân sách dành cho công dân, Dự toán ngân sách nhà nước năm 20232022Biểu mẫuBiểu đồ 26/12/2022
7Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu số 01, 02 , 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18QĐ 2370/QĐ-UBND19/12/2022
8Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20212022Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo QĐ số 2372/QĐ-UBND QĐ số 2372/QĐ-UBND ngày 19/12/202219/12/2022
9Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu 01 - 22107/NQ-HĐND09/12/2022
10Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 20232022Biểu 01 - 3525/TTr-UBND28/11/2022
11Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng năm 2022202259/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK/NSNN237/TB-UBND12/10/2022
12Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 20222022Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC142/TB-STC07/10/2022
13Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022QĐ 110/QĐ-STC110/QĐ-STC03/10/2022
14Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2022QĐ 108/QĐ-STC108/QĐ-STC30/09/2022
15Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2022202259/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN170/TB-UBND13/07/2022
16Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 20222022Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC97/TB-STC08/07/2022
17Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2022202259/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN108TB-UBND12/04/2022
18Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2022 2022Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC45/TB-STC08/04/2022
19Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 20212022Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC20/TB-STC17/02/2022
20Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài chính2022Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC7/TB-STC14/01/2022
12345
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định