DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định 2021QĐ 159/QĐ-STC159/QĐ-STC02/11/2021
2Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN 196/TB-UBND12/10/2021
3Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 20212021Biếu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC219/TB-STC08/10/2021
4Công bố Công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính2021 Biếu số 4 Thông tư 90/2018/TT-BTC150/QĐ-STC24/09/2021
5Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN120/TB-UBND12/07/2021
6Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC144/TB-STC07/07/2021
7Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 2 Thông tư 61/2017/TT-BTCQĐ số 85/QĐ-STC26/04/2021
8Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021202159/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN53/TB-UBND09/04/2021
9Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC60/TB-STC07/04/2021
10Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC26a/TB-STC08/02/2021
11Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2021Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC02/TB-STC08/01/2021
12Công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính2020Biểu số 02 - TT61/2017/TT-BTCQuyết định 155/QĐ-STC29/12/2020
13Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20212020Biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 kèm theo QĐ 3053/QĐ-UBND ngày 22/12/2020QĐ 3053/QĐ-UBND ngày 22/12/202022/12/2020
14Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20192020Biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09 kèm theo QĐ 3052/QĐ-UBND ngày 22/12/2020QĐ 3052/QĐ-UBND ngày 22/12/202022/12/2020
15Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trình HĐND2020Biểu 01-34Tờ trình 163/TTr-UBND02/12/2020
16Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2020Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC201/TB-STC09/10/2020
17Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020202059/CK-NSNN; 60/CK-NSNN; 61/CK-NSNN; 162/TB-UBND07/10/2020
18Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2020Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC03/TB-STC01/10/2020
19Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định2020Biểu số 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC03a/TB-STC01/10/2020
20Công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2020 của Sở Tài chính2020Biểu số 2 Thông tư 61/2017/TT-BTC98/QĐ-STC27/08/2020
123
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định