Tổng số: 325
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1781/STC-NS 11/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 20
Tải về
1688/QĐ-UBND 28/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 18
Tải về
1188/QĐ-UBND 16/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lượt xem: 19
Tải về
1654/STC-NS 23/08/2023 V/v triển khai Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 181
Tải về
38/TB-STC 01/08/2023 Về việc sửa đổi một số nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 70
Tải về
1449/STC-NS 26/07/2023 V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 119
Tải về
1438/HD-STC 25/07/2023 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026
Lượt xem: 114
Tải về
36/TB-STC 25/07/2023 Về việc điều hành công việc của Thanh tra Sở Tài chính
Lượt xem: 96
Tải về
23/2023/TT-BTC 25/04/2023 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Lượt xem: 64
Tải về
48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Lượt xem: 51
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định