Tổng số: 253
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1092/STC-HCSN 28/06/2022 Về việc báo cáo giá trị tài sản và chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, 2017, 2021 phục vụ xây dựng Dự thảo Báo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Lượt xem: 7
Tải về
78/TB-STC 10/06/2022 Thông báo Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 33
Tải về
877/STC-HCSN 31/05/2022 Về thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vị thuốc cổ truyền
Lượt xem: 32
Tải về
821/STC-HCSN 24/05/2022 Về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 31
Tải về
763/HD-STC 16/05/2022 HD Thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài sản tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 31
Tải về
1691/HD-STC 05/11/2021 HD Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về
10/QĐ-STC 22/02/2022 QĐ Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2021
Lượt xem: 30
Tải về
192/QĐ-STC 31/12/2021 V/v Công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong công tác năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về
657/STC-HCSN 25/04/2022 Về hướng dẫn các thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống dịch
Lượt xem: 32
Tải về
489/STC-NS 31/03/2022 V/v bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 52
Tải về
12345678910...
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định