V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 41/STC-CSTHTK
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công sản
Người ký duyệt Phạm Vân Anh
Tài liệu đính kèm CV BC tinh hinh quan ly su dung TSC.pdf
Phu luc I.xlsx
Phu luc II.xlsx
Phu luc III.xlsx
Phu luc IV.xlsx
Phu luc V.xlsx
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định