V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô
Số ký hiệu văn bản 1949/STC-CSTHTK
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 14/12/2021
Trích yếu nội dung V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công sản
Người ký duyệt Phạm Vân Anh
Tài liệu đính kèm cv-bao-cao-nd-04.pdf
bieu-bc-nd-04.xlsx
de-cuong-bao-cao-nd-04.doc
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định