Quyết định Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 167/QĐ-STC
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Thành Trung
Tài liệu đính kèm du-thao-quyet-dinh-ban-hanh_ban-ky.pdf
du-thao-quy-che-dinh-kem_ban-ky.pdf
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định