Về việc báo cáo giá trị tài sản và chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, 2017, 2021 phục vụ xây dựng Dự thảo Báo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 1092/STC-HCSN
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo giá trị tài sản và chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, 2017, 2021 phục vụ xây dựng Dự thảo Báo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Phạm Thanh Bình
Tài liệu đính kèm de nghi bao cao so lieu.pdf
bao cao tai san va chi NSNN cho don vi su nghiep cong lap.xlsx
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài Chính tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh-namdinh@chinhphu.vn
  Designed by VNPT Nam Định