Lượt xem: 413
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 24/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 31/7/2017 tại hội trường tầng 5, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ đảng viên, công chức và người lao động của Sở Tài chính qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình Nam ĐịnhĐồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương,  Thành viên tổ tư vấn kinh tế của TTCP, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung Nghị quyết trực tiếp trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình Nam Định

Tại Hội nghị, qua truyền hình trực tiếp các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động của Sở Tài chính được Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của TTCP, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), gồm:

 1. Nghị quyết số 10-NQ/TW này 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một  động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN.

2. Nghị quyết số 11-/NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03.6.2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Đảng viên, công chức và người lao động của Sở Tài chính nghiêm túc tiếp thu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Buổi chiều cùng ngày, các Chi bộ tiến hành thảo luận các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Sở tham gia học tập sẽ viết Bản thu hoạch cá nhân theo quy định.

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 624
  • Trong tuần: 2346
  • Tất cả: 170154
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài chỉnh tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh.namdinh@chinhphu.vn