Lượt xem: 224
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày 14-7-2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập cho lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập cho lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19-6-2017 của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có chức năng là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục góp phần thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại tỉnh ta. Trung tâm thực hiện 6 nhiệm vụ chính thuộc các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư; tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư; thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư; theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình tổ chức hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư... Trung tâm có 1 giám đốc (do Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm) và không quá 3 phó giám đốc. Hội nghị đã công bố quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm nhân sự khung của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương nỗ lực của các sở, ngành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Để Trung tâm nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Văn phòng UBND tỉnh nhanh chóng xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của Trung tâm, tham vấn ý kiến đóng góp của các sở, ngành và địa phương để trình UBND tỉnh quyết định ban hành; nhanh chóng kiện toàn nhân sự, cơ sở vật chất để Trung tâm hoạt động ổn định. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trung tâm cần căn cứ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Trung ương, của tỉnh để chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; giao Sở KH và ĐT chủ trì phối hợp với Trung tâm tổ chức tốt hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp trong quý VI-2017, mời lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh...

(Theo http://baonamdinh.com.vn)

Tin Mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 2337
  • Tất cả: 170145
  THÔNG TIN LIÊN HỆ Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  Sở Tài chỉnh tỉnh Nam Định Giấy phép của Sở TT&TT số 22/GP-STTTT ngày 30/8/2017
  415 - Đường Hàn Thuyên -  Thành phố Nam Định - Tỉnh nam Định
  Tel: 0228.3637923
  Email: sotaichinh.namdinh@chinhphu.vn